Archief 1817 - 1917

Stukken en series van algemene aard

1. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen betreffende het algemeen bestuur 1829-1842: 1 omslag

 • notulen van de raad 1830-1915;
 • notulen van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders 1833-1913;
 • besluiten van de burgemeester;
 • publikaties;
 • verordeningen;
 • akten;
 • ingekomen en verzonden stukken na 1813 tot de invoering ener zaaksgewijze ordening;
 • chronologische indicateurs der ingekomene en verzonden stukken;
 • algemene statistieken en gemeenteverslagen;
 • inventarissen.

Stukken en series van bijzondere aard

18. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende mededelingen betreffende het Koninklijk huis van Oranje-Nassau 1820-1851

 1. Mededelingen m.b.t. tot de geboorte van koninklijke prinsen en prinsessen 1820-1909;
 2. Idem met betrekking tot het overlijden van leden van het Koninklijk huis o.a. Z.M. Koning Willem II 1837-1890;
 3. Idem met betrekking tot de troonsbestijging van Z.M. Koning Willem II en Z.M. Koning Willem III 1840-1849;
 4. Stukken betreffende de bezoeken door Z.M. de Koning en leden van het Koninklijk huis aan Drenthe gebracht 1820-1895.

2 omslagen

19. Ingekomen brieven ter zake van de benoeming en het ontslag van heren commissarissen des Konings 1832-1904: 1 omslag

20. Ingekomen circulaires en brieven ter zake van de instandhouding van de periodieken in de provincie Drenthe 1823-1851

 • Nieuws- en advertentieblad voor de provincie Drenthe 1823-1852
 • Provinciaal blad van Drenthe 1841-1886 1 omslag

21. Ingekomen circulaires en brieven inhoudende voorschriften en/of aanwijzingen ter zake van het abonnement op het staatsblad 1818-1851, 1888 1 omslag

 • Administratieve organisatie
 • De behandeling der administratie